2016 Kenda Cup #3 at Fontana Cat 1 race2016 Kenda Cup #3 at Fontana Women's Pro race2016 Kenda Cup #3 at Fontana Men's Pro race2016 Kenda Cup #3 at Fontana UCI Jr Men and Women race2016 Kenda Cup #3 at Fontana Cat 3 race2016 Kenda Cup #3 at Fontana Cat 2 race2016 Kenda Cup #2 at Bonelli Cat 1 race2016 Kenda Cup #2 at Bonelli Cat 2 race2016 Kenda Cup #2 at Bonelli Cat 3 race2016 Kenda Cup #2 at Bonelli Men's Pro XCT2016 Kenda Cup #2 at Bonelli Women's Pro XCT